Rechtsanwalt Marc Steinmayer Profil
Position Associate

Marc Steinmayer

LL.M. (Torino)
Attorney (Rechtsanwalt) since 2019

Career

  • Raue (since 2019)
  • Università di Torino, LL.M. studies (2018-2019)
  • Hengeler Mueller, Research Assistant (2018)
  • Federal Foreign Office, Berlin and Atlanta, Legal Clerkship (2016, 2017)
  • Lindenpartners, Legal Clerkship (2016-2017)
  • Noerr, Research Assistant (2014-2015)
  • Humboldt-Universität zu Berlin (until 2014)